Sebastián Díaz de Aguiar

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1593 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

Escribano del número consejo e tierras de Soneira por el Rey nuestro senor.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Sebastián Díaz de Aguiar na xurisdición de Soneira no ano 1593 (ARG. R. Audcia. Leg. 17157 / 31)