Jhoam Vázquez de Bamonde

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1604 actividade na xurisdición de Corcubión
1604 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1604 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Como variante do nome tamén aparece Juan e, do apelido, Bázquez.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Jhoam Vázquez de Bamonde na xurisdición de Moraime e Buxantes no ano 1604 (AHUS)