Martín de Paços y Buela

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1662 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.