Antonio Pérez de Paços

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1705 actividade na xurisdición de Muxía
1716 actividade na xurisdición de Muxía
1741 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Antonio Pérez de Paços na xurisdición de Muxía no ano 1716 (ARG. 17392 / 16)