Ygnacio Seijo y Andrade

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1710 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1716 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1716 actividade na xurisdición de Muxía
1741 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). Tamén asina como Ygnacio de Seixo.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Ygnacio Seijo y Andrade no ano 1716 (ARG. 17392 / 16)