Cristóbal de Pazos Bermúdez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1765 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1812 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Notario dos coutos de Moraime, Buxantes e agregados. Hai polo menos tres escribáns con nome semellante ao deste: un Cristóbal de Pazos en activo na primeira metade do s. XVII, outro en activo na segunda metade do s. XVII e un terceiro que traballa no s. XVIII.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.