Salvador Pedreira

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1795 actividade na xurisdición de Vimianzo
1809 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.