Francisco López Bóo Recamán

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1831 actividade na xurisdición de Corcubión
1864 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 Notario de Guerra e Mariña de Corcubión. Existe outro Francisco López Bó Recamán (cun só o no ), moi probablemente parente deste.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.