Julián Pérez Hermida

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1747 actividade na xurisdición de Corcubión
1754 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 Notario de número da vila e xurisdición de Corcubión.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.