José Pérez de Moscoso

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1767 actividade na xurisdición de Camariñas
1789 actividade na xurisdición de Camariñas

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.