Pedro Antonio Pérez Valdivieso

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1736 actividade na xurisdición de Vimianzo
1748 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.