Francisco María Piñeiro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1815 actividade na xurisdición de Corcubión
1853 actividade na xurisdición de Corcubión
1859 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.