Francisco Seijo y Andrade

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1706 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña
1728 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña

Notas

 Notario de número dos coutos de Ozón e Baíñas.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.