Francisco Suárez Nieto

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1770 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña
1801 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña

Notas

 Notario de número dos coutos de Ozón, Baíñas e agregados.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.