Gregorio Suárez Varela

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1723 actividade na xurisdición de Soneira
1756 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Notario de número da xurisdición de Soneira.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.