Fernando Torés y Nogueira

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1753 actividade na xurisdición de Fisterra
1779 actividade na xurisdición de Fisterra
1787 actividade na xurisdición de Fisterra

Notas

 Notario da vila e xurisdición de Fisterra. Tamém aparece escrito como Fernando Thores.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.