Manuel Trabazo García

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1775 actividade na xurisdición de Soneira
1784 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Notario da xurisdición real de Soneira.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.