Ramón Vaamonde Figueroa

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1798 actividade na xurisdición de Cee
1822 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.