Gervasio Vázquez Morano

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1768 actividade na xurisdición de Soneira
1813 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.