Gregorio Miranda

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1802 actividade na xurisdición de Soneira
1840 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Notario de número da xurisdición real de Soneira.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.