Nicolás de Pazos

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1843 actividade na xurisdición de Corcubión
1867 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.