Jorge da Costa Bermúdez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1594 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.