Payo Posse

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1642 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Actúa tamén dentro do cárcere real da Coruña tomando declaración a veciños de Muxía que están alí presos.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Payo Posse na xurisdición de Muxía no ano 1642