Pablo Álvarez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1795 actividade na xurisdición de Laxe
1840 actividade na xurisdición de Laxe

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.