Francisco Antonio de Caamaño

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1710 actividade na xurisdición de Soneira
1712 actividade na xurisdición de Soneira
1736 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Francisco Antonio de Caamaño na xurisdición de Soneira no ano 1712 (AHUS PROTOCOLOS, C- 1.174 Fol. 26r.)