Domingo Antonio Castiñeyra

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1764 actividade na xurisdición de Soneira
1779 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Domingo Antonio Castiñeyra no ano 1765 (AHUS PROTOCOLOS, C- 2.436 Fol. 70r.)