Domingo Antonio Codesido Sobrado y Figueroa

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1763 actividade na xurisdición de Soneira
1763 actividade na xurisdición de Vimianzo
1770 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Natural de Santa María de Arzúa. Veciño de Vimianzo.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Domingo Antonio Codesido Sobrado y Figueroa na xurisdición de Vimianzo no ano 1763 (AHUS PROTOCOLOS, C- 2.377 Fol. 26v.)