Juan Antonio Coello y Torrado

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1761 actividade na xurisdición de Vimianzo
1782 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Antonio Coello y Torrado na xurisdición de Vimianzo no ano 1761 (AHUS PROTOCOLOS, C- 2.330 Fol. 18v.)