Juan Anttonio Díaz de Matta

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1737 actividade na xurisdición de Vimianzo
1782 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Anttonio Díaz de Matta na xurisdición de Vimianzo no ano 1737 (AHUS PROTOCOLOS, C- 1.644 Fol. 85v.)