Ambrosio García de Caamaño

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1656 actividade na xurisdición de Soneira
1670 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Receptor da Real Audiencia.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.