Domingo González dos Santos

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1708 actividade na xurisdición de Vimianzo
1761 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Os protocolos estudados deste notario realizáronse na casa de Trasariz, en Vimianzo.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.