Antonio González Guerra de Seijas

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1793 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1793 actividade na xurisdición de Muxía
1822 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Veciño do couto de Carnés. O 01-01-1793 actúa en Muxía, sustituíndo o notario de número da vila.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.