Diego López de Miranda Aguiar

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1654 actividade na xurisdición de Soneira
1696 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Receptor de número da Real Audiencia.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.