Gregorio Pose

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1544 actividade na xurisdición de Muros

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Gregorio Pose na xurisdición de Muros no ano 1544