Andrés Moreira

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1753 actividade na xurisdición de Corcubión
1772 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad): Notario de S. M. en el coto de Billa Estose.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.