José Antonio Pazos

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1763 actividade na xurisdición de Cee
1763 actividade na xurisdición de Corcubión
1763 actividade na xurisdición de Dumbría
1813 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). En 1763 actúa en Carnota, en Boyturón e en Dumbría.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.