Francisco Ponte y Álvarez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1735 actividade na xurisdición de Soneira
1790 actividade na xurisdición de Soneira
1792 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). Natural de Villamille (Vilarmide, Muxía). Veciño de Coucieiro. Título dado en Aranjuez en [21-06-1755] para los términos de Soneira y Vimianzo. Actúa en Cibráns (Vilastose, Muxía), Senande (Muxía), en Fumiñeu (Ozón, Muxía).
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.