José Antonio Pose

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1755 actividade na xurisdición de Mens
1755 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1755 actividade na xurisdición de Soneira
1755 actividade na xurisdición de Vimianzo
1798 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). En 1755 actúa entre outros lugares en Lourido (Muxía), Laxe, Ponte do Porto, Nande, Cánduas e Buño.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.