Domingo Ramos Aguiar

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1656 actividade na xurisdición de Vimianzo
1661 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). Fillo do notario de Vimianzo Juan Ramos Aguiar. En 1656 xustifica a limpeza de sangue. Actúa en Carnés e Cereixo (Vimianzo).
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.