Pantaleón Sánchez Couceiro y Vaamonde

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1757 actividade na xurisdición de Vimianzo
1795 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad) e receptor do Tribunal Real de Galicia (Real Audiencia). Administra poderes para preitos na Real Audiencia. Actúa na Coruña e en Ribadeo dentro do locutorio do convento de Santa Clara.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.