José Antonio Suárez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1753 actividade na xurisdición de Vimianzo
1793 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). Actúa en Vimianzo, en el mercado que dicen de San Ysidro de Ozón (Muxía), en Nande, en el lugar de Cumareiro (Comareiro, parroquia de Serramo, actual municipio de Vimianzo), en Bamiro (tamén lugar e parroquia de Vimianzo) e en Zerejo (Cereixo, na Ponte do Porto).
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.