Manuel Suárez y Quintela

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1746 actividade na xurisdición de Cee
1795 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 Opera en Zee (Cee).
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.