Jacinto Antonio Torrado

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1754 actividade na xurisdición de Vimianzo
1794 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). Veciño da freguesía de San Pedro del Puerto, jurisdición de Vimiazo. En 1754 traballa en Camariñas, Vimianzo e Ponte do Porto.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.