Cristóbal Trillo Bermúdez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1731 actividade en localización aínda descoñecida
1734 actividade en localización aínda descoñecida

Notas

 Notario público apostólico. Actúa en varias xurisdicións: en Dumbría sobre públicas amonestaciones, en San Pedro de Buxantes sobre presvítero que no puede atender ciertas capellanias, en Colunes (Colúns) sobre ciertos vezinos que buscan hijos legítimos de ese lugar sobre ciertas herencias, en Buxantes sobre anuncio de amonestaciones.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.