Francisco Bernardo Trillo

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1752 actividade en localización aínda descoñecida
1787 actividade en localización aínda descoñecida

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). Actúa en parte da xurisdición de Xallas e tamén na xurisdición da Barcala, Negreira, etc.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.