Manuel Ruiz Casal

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1887 actividade na xurisdición de Corcubión
1894 actividade na xurisdición de Corcubión
1899 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.