Domingo Trillo Soneira

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1712 actividade en localización aínda descoñecida
1754 actividade en localización aínda descoñecida

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). Actúa na xurisdición de Xallas e tamén na xurisdición da Barcala. É veciño de San Pedro de Brandomil.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.