Luís Yáñez de la Peña

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1639 actividade en localización aínda descoñecida
1643 actividade en localización aínda descoñecida

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad) en la Real Audiencia. Actúa como escribán receptor, de número, da Real Audiencia, polo tando desprázase alí a onde o manda esta última. Asimesmo está presente en actos entre particulares en Vimianzo, Sas (Zas), Santiago, Outes, Tines, etc.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.