Juan López de Peñalta

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1760 actividade na xurisdición de Camariñas

Notas


 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.