Juan Dalcoçe

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1570 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Reivindica casa en Muxía por parte do Mosteiro de Moraime.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Dalcoçe na xurisdición de Moraime e Buxantes no ano 1570 (ARG. 1392 / 64)